Artikelindeling

Er zijn ca. 80 invoervelden om artikelen te definiëren. Ook het gebruik van UDF (User Defined Fields) maak het mogelijk om alle denkbare gegevens op te slaan in het artikelbestand. Een interessant aspect is het kunnen indelen van artikelen in verschillende groepen. Zo kunnen artikelen worden ingedeeld in Divisies, Hoofdartikelgroepen en Sub-artikelgroepen alsook in artikel types zoals Materialen, Arbeid, Machines, Phantoms, Inkoop en Productie. Dankzij deze indelingen kunnen toegesneden rapportages worden gemaakt o.a. met de Logistix® Rapport Generator.