Foodsector

Logistix® ERP in de levensmiddelenindustrie (Food)

De Foodsector kenmerkt zich vooral door het gegeven dat de oorsprong en bestemming van de grondstoffen en eindproducten perfect in kaart te brengen moeten zijn en dat men te allen tijde eventuele producten terug moet kunnen halen uit de markt. Gelukkig gebeurt een ongeluk maar zelden doordat de interne procedures van bedrijven in deze branche goed georganiseerd zijn, maar toch, een ongeluk zit in een klein hoekje…

Logistix® voldoet aan alle eisen om Lot-Traceability & Recall acties te kunnen uitvoeren. Logistix® is tevens volledig barcode ondersteund, waaronder EAN128, waardoor het de General Food Law eisen afdekt. Kortom, aan de hoge eisen die de voedingssector aan ERP-systemen stellen, voldoet Logistix® volledig.

Integratie & Partijregistratie

Integratie en partijregistratie zijn sleutelwoorden. Vanaf het accepteren van verkooporders t/m het uitleveren van de goederen via de verschillende afdelingen zorgt Logistix® dat al deze procedures volledig naadloos geïntegreerd worden en dat de partijregistratie perfect op orde is. De verkooporders genereren behoeften die door productieorders moeten worden afgedekt. De productieorders (die automatisch worden aangemaakt door Logistix®) op hun beurt genereren inkoopbehoeften (in relatie tot de vrije voorraden) die door (automatisch gegenereerde) inkooporders optimaal worden afgedekt. Na het ontvangen van de inkoopgoederen (grondstoffen) kan de productie starten waarna de verzending kan plaatsvinden met de bijbehorende documenten en facturen.

Al deze procedures worden door Logistix® automatisch beheerd en geoptimaliseerd waardoor het zeer eenvoudig wordt om deze te beheersen en waar nodig, bij te sturen. In alle logistieke stappen wordt met partijen gewerkt: het inboeken van partijen van de leverancier, het uitgeven van grondstofpartijen aan de productie en het ontvangen van eindproductpartijen uit de productie.

De uitlevering geschiedt ook via partijen waardoor de partijregistratie cirkel rond is aangezien Logistix® precies weet wie wat gekocht heeft en van welke partij.

EDI (Electronic Data Interchange)

Logistix® ondersteunt ook het order -, en documentenverkeer via EDI (Electronic Data Interchange) dat meer en meer wordt geëist door grote afnemers zoals Albert Heijn, Quattro, Carrefour, e.d. van de groothandel. Met deze functionaliteit is uw bedrijf klaar voor de toekomst en verbetert u de concurrentiepositie tegenover uw collega’s in de branche.

Optimaal omgaan met voorraden, capaciteiten en partijen

In de voedingsindustrie is het optimaal beheren van voorraden, mensen en machines van essentieel belang om het bedrijf winstgevend te houden. Logistix® zorgt ervoor dat deze middelen optimaal worden benut gebruikmakend van ideale bestelhoeveelheden, capaciteitsplanningen en afspraken met klanten c.q. leveranciers.

Daarnaast, reeds vaak genoemd, moet de partijregistratie op orde zijn. Meestal vergt dit veel administratief werk waar niemand op zit te wachten. Dankzij doordachte functionaliteit binnen Logistix® behoort dit probleem tot het verleden en kunt u uw tijd benutten voor andere zaken.