Orderstatus Dashboard

Algemeen

Door de grote hoeveelheid van gegevens zoals orders, klanten, leveranciers, capaciteiten, e.d. kan het voorkomen dat men niet meer een volledig inzicht heeft in waar nu de daadwerkelijke knelpunten zich voordoen. De Logistix® Orderstatus Dashboard module geeft de gebruiker de mogelijkheid om ‘to the point’ te zoeken naar eventuele problemen in de bedrijfsvoering.

De getoonde schermen (al dan niet grafisch) zijn zodanig ontworpen dat intuïtief de gezochte informatie snel wordt verkregen. In een oogopslag ziet u precies hoe uw bedrijf ervoor staat en waar eventuele knelpunten zitten.

Tijdens het analyseren van de orderplanning kan de gebruiker ook simulaties uitvoeren door orders te herplannen (schuiven in de tijd) en onmiddellijk de consequenties bekijken. Door grafische weergaven van de planning (planbord) kunnen de orders, gefaseerd in de tijd, worden bekeken waarbij Logistix® aangeeft of er al dan niet knelpunten zijn alsook de voortgang van de orders.

Door de bomen het bos niet meer zien… Dit is een veel voorkomend probleem in ERP-systemen. Met het Orderstatus Dashboard vind u intuïtief al uw gegevens in een oogopslag.

Specificaties