Nomenclatuur

Technische websites zijn berucht in het gebruiken van afkortingen, Engelse termen, technische woorden e.d. Ook wij doen dat. Graag willen wij u enige uitleg geven van de meest voorkomende zodat u niets mist!

Backflushing

Backflusing is een veel gebruikte term tijdens het ontvangen van producten vanuit productieorders. Deze procedure zorgt ervoor dat alle materialen, naar rato van de ontvangen hoeveelheden eindproduct, automatisch worden uitgegeven aan de productieorder.

CAD

CAD staat voor Computer Aided Design. Deze term komt veel voor in tekenpakketten. De link met Logistix® is dat stuklijsten die met tekenpakketten worden gecreëerd geïmporteerd kunnen worden.

CAM

CAM staat voor Computer Aided Manufacturing. Veel productiebedrijven hebben CNC (Computer Numerical Control) machines die aangestuurd worden door computers die op hun beurt gebruik maken van bestanden met daarin bewerkingsinstructies. De link met Logistix®  is dat deze bestanden gekoppeld kunnen worden met de te produceren producten.

CMR

Dit is de afkorting voor een bepaald formulier dat samen met andere vrachtbrieven wordt samengesteld voor de transporteur. Het zijn meestal 4 doorslagen in verschillende kleuren.

DMS

DMS staat voor Document Management Systeem. Met deze functionaliteit kunnen allerlei documenten worden gekoppeld aan artikelen, orders, stuklijsten e.d. om vervolgens te worden gebruikt in communicatie naar de klant, leverancier en/of in interne procedures.

ERP

ERP staat voor Enterprise Resources Planning die het soort software, zoals Logistix®, kenmerkt. ERP systemen automatiseren de meest belangrijke interne bedrijfsprocessen in een volledig geïntegreerde vorm zodat een hoge mate van efficiency en productiviteit wordt bereikt.

Full-Pegging

Het vastleggen van relaties tussen het hoogste niveau in een orderketen (meestal een verkooporder) naar alle onderliggende productieorders wordt aangeduid met Full Pegging. Op deze manier kan te allen tijde bepaald worden, op elk willekeurig niveau, waarvoor de productieorder bedoeld is.

General Food Law

Deze term wordt meestal gebruikt in de Food Branche. Het zijn bepaalde wettelijke regels die aangeven hoe procedures moeten worden vastgelegd in de inkoop-, productie- en verkoopketen om in staat te zijn een sluitende partijregistratie te kunnen voeren.

Lot Traceability

Lot Traceability maakt het mogelijk om te alle tijden precies te kunnen aangeven waarin bepaalde producten zijn gebruikt (productie), waar deze vandaan komen (leveranciers) en aan wie deze zijn uitgeleverd (klanten). In het geval van een productiefout of dubieuze herkomst kunnen de producten snel in kaart worden gebracht en teruggehaald uit de markt.

Matching

Deze term, zoals gebruikt in Logistix®, betekent het controleren van inkoopfacturen met de onderliggende inkooporders. Tijdens de controle worden prijzen, bestelde c.q. geleverde aantallen e.d. met elkaar vergeleken en waar nodig wordt op discrepanties geattendeerd.

MIS

MIS staat voor Management Informatie Systeem. Deze module maakt het mogelijk om in één oogopslag verschillende bedrijfsprocessen te raadplegen en waar nodig bij te sturen.

Multi-Level

De term Multi-Level wordt meestal gebruikt als het gaat om productstructuren. Het geeft aan dat in de boomstructuur van een eindproduct meerdere niveaus (ook genaamd subassemblages) zijn gedefinieerd. Zo bestaat bijvoorbeeld een fiets (niveau 0) uit o.a. een frame (niveau 1) en in dat frame zitten buizen, bouten en moeren (niveau 2) e.d. Zodra de fiets in productie wordt genomen zullen evenzoveel productieorders worden aangemaakt als gedefinieerde niveaus in de productstructuur.

Pick-Complete

De materialen die nodig zijn om een product te maken worden gedefinieerd in productieorders. Deze componenten moeten op een bepaald moment worden uitgegeven vanuit de voorraad aan de productieorder die deze verbruikt. Het uitgeven van alle componenten kan soms tijdrovend zijn. Om dit te versnellen kan de Pick-Complete functie worden ingezet. Deze functie geeft automatisch alle componenten voorcalculatorisch uit aan de productieorder naar rato van de te produceren aantallen.

Tickets

Het kan voorkomen dat wanneer een helpdesk wordt gebeld voor support deze eerst een ticket uitgeeft (een soort ID) met de melding dat u later wordt teruggebeld. Ook bij navraag moet dan deze ticket worden genoemd. Wij helpen de gebruiker altijd meteen, dus geen tickets en geen terugbelacties!

UDF

UDF staat voor User Defined Fields. Dit zijn invoervelden, al dan niet ondersteund door selectietabellen, die door de gebruiker zelf kunnen worden gedefinieerd. Logistix® heeft tientallen UDF velden voor elk hoofdbestand zoals artikelen, klanten, leveranciers, orders e.d. Door deze UDF velden kan Logistix® nagenoeg elk denkbaar gegeven van uw bedrijf opslaan en gebruiken binnen het ERP-systeem.