Eigen rapporten

Logistix® heeft ca. 380 standaard rapporten in haar modules maar het rapport dat u nodig heeft hoogstwaarschijnlijk niet! Dit komt omdat iedere gebruiker zijn eigen manier heeft om naar gegevens te kijken en te analyseren. Om dit mogelijk maken is de geïntegreerde Logistix® Rapport Generator ontwikkeld. Met deze module kunnen alle denkbare overzichten en rapporten op een eenvoudige manier door de gebruiker zelf worden gemaakt.