Productie & Planning

Algemeen

Bedrijven die eigen producten produceren of assembleren kunnen niet zonder goed werkende ERP-productieprocedures. De Logistix® Productie & Planning module bied alle nodige functionaliteit om een flexibele en efficiënte productie en planning te beheren. Tekorten van eindproducten kunnen automatisch worden aangevuld door productieorders die op hun beurt weer automatisch inkooporders genereren voor de dan ontstane tekorten aan materialen. In grote lijnen zijn de belangrijkste productie & planning procedures de volgende:

  • Aanmaken productieorders al dan niet automatisch
  • Planning werkzaamheden
  • Creëren van productiebonnen
  • Uitgiften van materialen en ontvangsten eindproducten
  • Backflushing, Pick-Complete, e.d.
  • Full Pegging functionaliteit
  • Nacalculaties

Door de hoge mate van integratie met de andere Logistix® modules kan te allen tijde gezien worden voor wie geproduceerd wordt (Full Pegging) en of alles volgens planning verloopt.

Productieprocessen kunnen een grillig en soms hectisch verloop hebben. Logistix® zorgt er voor dat deze in goede banen worden geleid met als resultaat een hogere efficiency en minder stress op de werkvloer!

Specificaties