Logistix Mobile

Het kan voorkomen dat gebruikers niet altijd fysiek toegang hebben tot een werkstation terwijl er wel gegevens aan Logistix® moeten worden doorgegeven. Hiervoor is Logistix Mobile® bedacht. Op een intelligente handterminal is een subset van Logistix® ontwikkeld waarmee veel voorkomende transacties aan het hoofdsysteem kunnen worden doorgegeven zoals:

  • Voorraadtellingen
  • Productieuitgiften
  • Inkoopontvangsten
  • Verkoopverzendingen
  • Tijdregistraties

De handterminal slaat de transacties op en geeft deze vervolgens op een later tijdstip door aan Logistix® zodat deze automatisch verder verwerkt worden.