Electro industrie

Logistix® ERP in de Electro industrie

De electro industrie is bij uitstek ideaal te automatiseren met ERP-software. Dit komt omdat nagenoeg alle disciplines in deze branche vertegenwoordigd zijn binnen het bedrijf en hoe meer procedures en afdelingen, hoe meer de ERP-integratieslag tot z’n recht komt. Daarbij komt ook het feit dat deze branche vaak te maken heeft met een grote diversiteit aan onderdelen die ook nog eens strategisch worden ingekocht.

Fouten in de inkoop worden onbedoeld snel gemaakt aangezien de typeringen van de producten erg op elkaar lijken en ook nog eens gepaard gaan met lange artikelnummers.

Een ware jungle aan onderdelen die allemaal just-in-time aanwezig moeten zijn binnen het bedrijf en ook nog eens hoge voorraadkosten met zich meebrengen.

Integratie & flexibiliteit

Integratie en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden. Vanaf het accepteren van verkooporders t/m het uitleveren van de goederen via de verschillende afdelingen zorgt Logistix® dat al deze procedures volledig naadloos geïntegreerd worden. De verkooporders genereren behoeften die door productieorders moeten worden afgedekt. De productieorders (die automatisch worden aangemaakt door Logistix®) op hun beurt genereren inkoopbehoeften (in relatie tot de vrije voorraden) die door (automatisch gegenereerde) inkooporders optimaal worden afgedekt. Na het ontvangen van de inkoopgoederen kan de productie starten waarna de verzending kan plaatsvinden met de bijbehorende documenten en facturen.

Al deze procedures worden door Logistix® automatisch beheerd en geoptimaliseerd waardoor het zeer eenvoudig wordt om deze te beheersen en waar nodig, bij te sturen.

Optimaal omgaan met voorraden, inkoop, capaciteiten en varianten

In de electro industrie is het optimaal beheren van voorraden, mensen en machines van essentieel belang om het bedrijf winstgevend te houden. Logistix® zorgt ervoor dat deze middelen optimaal worden benut gebruikmakend van ideale bestelhoeveelheden, capaciteitsplanningen en afspraken met klanten c.q. leveranciers. Een veel voorkomend probleem vormen de klantspecifieke producten die soms onderhevig zijn aan veranderingen. Denk aan verschillende uitvoeringen van een stekker, kabelvoeding, e.d.

De doordachte Logistix® Productconfigurator is de ideale oplossing voor dit probleem aangezien deze module de gebruiker in staat stelt om specificaties spelenderwijs door te voeren in nieuwe, uniek voor de klant, te produceren eindproducten.

Verder zorgen de ‘artikel-leverancier relaties’ dat de onderdelen met het artikelnummer van de leverancier worden besteld (die gekoppeld zijn aan uw eigen artikelcodering). Hierdoor neemt de kans op foute bestellingen (en leveringen) drastisch af wat allemaal uw bedrijfswinstgevendheid ten goede komt.