Metaalindustrie

Logistix® ERP in de metaalindustrie

De metaalindustrie is bij uitstek ideaal te automatiseren met ERP-software. Dit komt omdat nagenoeg alle disciplines in deze branche vertegenwoordigd zijn binnen het bedrijf en hoe meer procedures en afdelingen, hoe meer de ERP-integratieslag tot z’n recht komt.

Integratie van afdelingen

Integratie is het sleutelwoord. Vanaf het accepteren van verkooporders t/m het uitleveren van de goederen via de verschillende afdelingen zorgt Logistix® dat al deze procedures volledig naadloos geïntegreerd worden. De verkooporders genereren behoeften die door productieorders moeten worden afgedekt. De productieorders (die automatisch worden aangemaakt door Logistix®) op hun beurt genereren inkoopbehoeften (in relatie tot de vrije voorraden) die door (automatisch gegenereerde) inkooporders optimaal worden afgedekt. Na het ontvangen van de inkoopgoederen kan de productie starten waarna de verzending kan plaatsvinden met de bijbehorende documenten en facturen.

Al deze procedures worden door Logistix® automatisch beheerd en geoptimaliseerd waardoor het zeer eenvoudig wordt om deze te beheersen en waar nodig, bij te sturen.

Optimaal omgaan met voorraden, capaciteiten en varianten

In de metaalindustrie is het optimaal beheren van voorraden, mensen en machines van essentieel belang om het bedrijf winstgevend te houden. Logistix® zorgt ervoor dat deze middelen optimaal worden benut gebruikmakend van ideale bestelhoeveelheden, capaciteitsplanningen en afspraken met klanten c.q. leveranciers. Een veel voorkomend probleem vormen de klantspecifieke producten die soms onderhevig zijn aan veranderingen.

De doordachte Logistix® Productconfigurator is de ideale oplossing voor dit probleem aangezien deze module de gebruiker in staat stelt om specificaties spelenderwijs door te voeren in nieuwe, uniek voor de klant, te produceren eindproducten.

Nacalculaties

Doordat Logistix® precies weet wat de uitgiften zijn geweest, hetzij handmatig, automatisch of via Backflushing, kunnen nauwkeurige nacalculaties worden gemaakt voor de geproduceerde eindproducten. Dit geldt uiteraard ook voor mens – en machine uren die bijgehouden worden door de Logistix® Tijdregistratie module die deze op verkoop – en/of productieorders boekt.